Elsker borgerne høje skatter

Hvis ikke de gør det, så bør de i hvert fald gøre det. Det var indholdet af en kronik i Jyllands-Posten ef en etnograf Karen Ellen Spannow, der havde den konstaterende overskrift "Høj skat er et borgergode".

Min kommentar d. 7. september havde denne ordlyd:

En tynd hvidbog
Jyllandsposten bringer i dag (4. september) en kronik af Karen Ellen Spannow om fordelen ved høje skatter. At udfordre læserne med synspunkter, som kun et fåtal af dem deler, kan naturligvis være spændende, men det kræver en vis kvalitet i argumentationen.

Autoritetsargumenter er imidlertid de eneste som optræder kronikken, der i øvrigt er et referat af en "hvidbog" udarbejdet af en gruppe "danske topchefer i udlandet".

Hvis man forsøger at finde "hvidbogen" på nettet (www.copcap.com/gwahvidbog), så opdager man hurtigt, at der er tale om en af den slags pamfletter, der udmærker sig ved at bestå af 28 sider, hvoraf de 4 går til bind og indholdsfortegnelse, 2 sider til rosende omtale af udgiverne og 4 sider går til et såkaldt "executive summary". Da hele indholdet af dette summary også er optrykt i selve rapportens tekst, og der i øvrigt er lidt mere fyldstof, så giver det hele 12-13 A4 sider med stor skrift og pæne mellemrum til at argumentere.

En sådan grundig bearbejdning af det danske samfunds problemer må da aftvinge respekt - eller måske snarere despekt.

Brugt som gummistempler?
Og hvem er disse tænksomme erhvervsfolk så? Deres hjemmeside oplyser det ikke. Så hvorfor skal vi overhovedet fæste lid til dem? Har de overhovedet skrevet teksten eller er der tale om, at de lader sig bruge som gummistempel. Hvis man rent faktisk læser rapporten, taler meget for det sidste.

Hvis jeg nu påstod, at en gruppe indenlandske erhvervsfolk mente det stik modsatte (og dem skulle jeg såmænd nok kunne finde - og endda få dem til at optræde med navns nævnelse), ville fru Spannow så anse det for en troværdig argumentationsform. Forhåbentlig ville svaret være nej, men man kan jo have sine tvivl.

Meningsløst udsagn
Men tilbage til indholdet af denne lødige hvidbog, så er de fleste af sætningerne er af den forudsigelige type, såsom at Danmark skal have "verdens bedste velfærdssystem". Som om nogen kunne være uenig deri! Men hvori består det så? Udsagnet er jo så generelt, at det er meningsløst. Helt interessant bliver teksten, når man tilråder, at "indføre en central kommunikationsafdeling for Danmark med inspiration fra Søværnets Operative Kommando". Man tror da, det er løgn, men det står der.

Det væsentlige for fru Spannow er imidlertid, at erhvervsfolkene angiveligt vil bevare de høje danske skatter. Tja, sådan kan man overfladisk læse det, for som nævnt er teksten flere steder så vag, at den er intetsigende. Men der står også "Danmark har i dag verdens højeste skattetryk, hvilket .. har .. negative konsekvenser for landets konkurrenceevne og vækstmuligheder". Det er jo ikke helt det samme som en blåstempling af et højt skattetryk.

Alt i alt må man konkludere, at når et faktuelt svagt fundament bruges af en ukritisk tænkende kronikør, så får man en ringe kronik. Det kan denne være et skoleeksempel på.


Jens Frederik

PS Endnu en gang tak fordi du tålmodigt har læst mig til ende.

Etiketter: , , ,