Hash og ytringsfrihed

Det har altid slået mig som inkonsekvent at enhver besiddelse af cannabis er forbudt. Men ikke desto mindre har politiet ved forskellige lejligheder medvirket til at agenter rent faktisk var i besiddelse af stoffet.

Nu vil man så straffe en person, Lars Kragh Andersen, for at have besiddet cannabis "med hensigt til videreoverdragelse", fordi han afleverede det til myndighederne.

Hvis jeg nu finder noget tilsvarende på gaden, kan man så straffe mig for at aflevere det til politiet. Personligt kunne jeg ikke forrestille mig at jeg ville have nogen som helst anden hensigt med at besidde det, end lige netop den "videreoverdragelse".

At man også vil straffe for, at han har udstillet en notorisk stupid udtalelse fra en eller anden "islam-kritiker" om forholdet mellem fædre og deres døtre som latterlig, er bare sørgeligt.

Jeg finder det egentlig elegant - nærmest kunstnerisk - når han tager den oprindelige udtalelse og indsætter alle mulige andre trosretninger i den. At hævde at kristne, buddhister og agnostikere begår overgreb mod familiens piger, det kan man da ikke forstå som andet end såvel en kritik af den oprindelige ytring som en afprøvning af ytringsfrihedens grænser.

Og det er i allerhøjeste grad i vores alles interesse, at man på den måde kan udstille idioter.